Ubezpieczenia

SKOK PROGRES pośredniczy w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Saltus Ubezpieczenia.

 

INFORMACJA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

 

Ubezpieczenie mieszkania - to możliwość ubezpieczenia mieszkania lub domu na bardzo atrakcyjnych warunkach, które zapewniają ochronę nie tylko majątku ubezpieczonego, ale i mienia sąsiadów od szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego. W zależności od potrzeb ubezpieczenie może być wykupione w polisie grupowej lub indywidualnie.

 

Ubezpieczenie podróżne – planując swój wyjazd zagraniczny warto pamiętać o ubezpieczeniu. Dzięki naszemu ubezpieczeniu podróżnemu możesz poczuć się naprawdę bezpiecznie i zachować tylko miłe wspomnienia z wyjazdu. Ubezpieczenie obejmuje:

a) leczenie i transport medyczny z pomocą assistance

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków

c) utratę i uszkodzenie bagażu

d) odpowiedzialność cywilną.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

 

Ubezpieczenie NNW – życie jest pełne zdarzeń. Nie zawsze tych miłych i zależnych od nas. Możemy mieć jednak wpływ na to , jak przygotować się na wypadek niektórych przykrych sytuacji. Skorzystaj z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, którego szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

a) trwałe inwalidztwo lub uszczerbek na zdrowi w NNW

b) śmierć ubezpieczonego w NNW

c) śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym

d) inne opcje dodatkowe.

Zaufaj naszemu doświadczeniu.

 

Twój Walor to ubezpieczenie pożyczki na wypadek:

  • śmierci ubezpieczonego w następstwie NNW, zawału serca lub udaru mózgu
  • całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w następstwie NNW.
W trudnej sytuacji spłatę kolejnych rat pożyczki przejmie na siebie SKOK Pomyśl więc o swoich najbliższych, którzy w wyniku przykrego wypadku losowego mogą stanąć przed problemem spłaty zaciągniętej przez Ciebie pożyczki.

 

Twoja Posada – ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Towarzystwo przejmie spłatę kolejnych rat na wypadek Twoich problemów finansowych spowodowanych stratą pracy. Nie ryzykuj. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę.

 

Twoja Promesa – to indywidualne ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

 

Twój Duetto nowy produkt ochronny do pożyczki,  który łączy w sobie dwa zakresy, ubezpieczenie na wypadek śmierci pożyczkobiorcy oraz ubezpieczenie na wypadek śmierci pożyczkobiorcy w wyniku NNW.

 

Twoja Linia – to indywidualne ubezpieczenie, które zapewnia przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała. Doskonałe i pewne zabezpieczenie przyszłości rodziny w ramach rocznej umowy ubezpieczenia, którego koszt ponosisz tylko raz.

 

MOJE ŻYCIE – ubezpieczenie dla członków, którzy  ukończyli 15 rok życia a nie ukończyli 65. Ochrona 24h na dobę na całym świecie. Obejmuje min. uszkodzenie ciała w wyniku NNW, pobyt w szpitalu w wyniku NNW, niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku NNW, urodzenie dziecka, osierocenie dziecka, operacje chirurgiczne dziecka, wystąpienie choroby nowotworowej, śmierć rodziców/teściów, pomoc dla serca po wystąpieniu schorzenia kardiologicznego, wsparcie seniora na wypadek uszkodzenia ciała i inne….
W SKOK funkcjonują następujące  polisy, w zależności od potrzeb:
•    dla Ciebie,
•    dla Ciebie Premium,
•    dla Ciebie i Twojego Partnera
•    dla Ciebie i Twojego Dziecka,
•    dla Ciebie i Twojej Rodziny