Konto osobiste

 

KONTO PONADCZASOWE

 

ROR- rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy to wielofunkcyjne konto osobiste. Gromadzone na tym rachunku środki pieniężne z tytułu wynagrodzeń, premii, emerytur, rent czy oszczędności są bezpieczne, łatwo dostępne.

Zalety Konta Ponadczasowego:

 • internetowy dostęp do rachunku e-SKOK przez 24h w ramach bankowości elektronicznej, z możliwością złożenia wniosków o świadczenia rodzinne (500+, 300+, RKO - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz dofinansowanie pobytu w żłobku),
 • kompleksowa obsługa w placówkach Kasy,
 • 0 zł za przelew w bankowości elektronicznej,
 • wielowalutową kartę VISA z korzystnym kursem walut i brakiem opłat za przewalutowanie
 • płatności zbliżeniowe telefonem przy wykorzystaniu Google pay (G-pay),
 • usługa Cashback do karty płatniczej,
 • nowoczesna aplikacja mobilna, a od teraz również VISA Mobile dostępna dla naszych klientów (łatwiejsza płatność kartą w Internecie)

 

tabela opłat i prowizji

 

 

 

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 

Rachunek przeznaczony jest dla osób, dla których żaden dostawca usług płatniczych, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji płatniczych.

 

 • Rachunek umożliwia: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu.
 • Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00zł
 • Oprocentowanie rachunku wynosi 0,00 %
 • SKOK „Progres” pobiera opłaty za:
wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji zleconych przez konsumenta.
Opłaty te nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę za taką samą usługę powiązaną z jakimkolwiek innym rachunkiem płatniczym prowadzonym przez dostawcę.
 • Rachunek może również być z dostępem do usługi eSKOK
 • Z rachunkiem nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe

 

Wniosek o otwarcie i prowadzenie PRP

 

Informacje o trybie otwarcia Podstawowego Rachunku Płatniczego

 

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego

 

 

Środowisko testowe interfejsu API PSD2

 

Informacja ogółna API PSD2

 

API_Streszczenie dokumentacji technicznej

 

Zgłoszenie problemu technicznego