Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd SKOK "PROGRES" informuje o wdrożeniu z dniem 01 stycznia 2015 r. "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych w dniu 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie przedstawiamy informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad wraz z uzasadnieniem:

 

Odstąpienie od Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Pozostałe dokumenty wynikające z wdrożenia "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych"

 

Struktura organizacyjna SKOK PROGRES

 

Polityka informacyjna

 

Zasady rozpatrywania skarg

 

ZŁK ZA 2021