Dane finansowe Kasy

 

Zarząd SKOK „Progres” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 30.09.2022 r.:

 

  1. suma bilansowa – 41.972 tys. zł
  2. wynik finansowy – 146,6 tys. zł
  3. fundusze własne – 7.276 tys. zł
  4. współczynnik wypłacalności – 18,93%